Bằng tư cách một kiến trúc sư vẫn đang làm nghề, bằng một thái độ và ngôn từ hết sức khiêm tốn và cầu thị, tác giả sẽ cố gắng miêu tả lại những trải nghiệm, những câu chuyện, những nhìn nhận và đánh giá của cá nhân tác giả một cách xuyên suốt và đầy đủ ngọn ngành.

Cũng với kênh Blog này, tác giả mong muốn đóng góp một phần nhỏ kiến thức và trải nghiệm của bản thân về đại thuật Kiến Trúc cho bạn đọc được hiểu thấu.

Tác giả cũng mừng đón những ý kiến, đóng góp, phản hồi từ phía bạn đọc, để cải thiện từng bài viết ngày một chất lượng hơn.

“Chúc mọi người có một trải nghiệm đọc vui vẻ, hi vọng Blog này giúp mọi người hiểu thêm được điều gì đó về Kiến Trúc và tránh xa những hiểu lầm.

Hãy luôn ủng hộ CHÚNG TA KIẾN TRÚC, để kênh Blog này ngày càng phát triển hơn.”

 

TRÂN TRỌNG

CHÚNG TA KIẾN TRÚC

Tác Giả, Hà Nội, tháng 10, năm 2022.